តើ​សក់​របស់​ខ្ញុំ ដុះ​បាន​ប៉ុន្មាន​សង់ទីម៉ែត្រ​ក្នុង​រយៈពេល​មួយថ្ងៃ ?

​ជាធម្មតា​សក់​នៅលើ​ក្បាល​របស់​មនុស្ស គឺ​ដុះ​បានត្រឹមតែ ០,៣​មី​លី​ម៉ែត្រ​ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង​រយៈពេល​មួយ ថ្ងៃ​។ ហើយ​ក្នុង​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ នោះ​សក់​របស់​អ្នក នឹង​អាច​ដុះ​បាន​ប្រហែលជា ១៥​សង់ទីម៉ែត្រ​៕

Free Download

App Store Google play