តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ទើប​ខ្ញុំ​អាច​ដឹងថា ខ្ញុំ​មាន​សុក​ពាំង​ស្បូន​នេះ​ឬ​អត់​?

សុក​ពាំង​ស្បូន ជាធម្មតា​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយសារ​ការ​ធ្វើ​អេកូ​សាស្ត្រ នៅ​ចន្លោះ​សប្តាហ៍​ទី ១៨ ទៅ សប្តាហ៍​ទី​២០​។ ប្រសិនបើ​សុក​ដែល​ស្ថិតនៅ​ខាងក្រោម ត្រូវបាន​រកឃើញ ការថត​ស្កេន​បន្ថែមទៀត នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​នៅ​សប្តាហ៍​ទី ៣២ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ថា តើ​វា​នៅតែ​ស្ថិត​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ដដែល​ឬ​អត់​? គឺ​មាន​ត្រឹមតែ ២ ទៅ ៥​ភាគរយ​នៃ​សុក​ដែល​ស្ថិតនៅ ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​ការថត​ឆ្លុះ​លើកទីមួយ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​អាច​ក្លាយជា​ទៅ​ជា​កំរិត​ទី​៣​ឬ កំរិត​ទី ៤ នៅពេល​ក្រោយមក​ទៀត​នៃ​ពេល​មានគភ៌ ៕

Free Download

App Store Google play