តើ​ទឹកកាម​ដែល​មាន​សុខភាព​ល្អ ត្រូវមាន​លក្ខណៈ​យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ​?

មន្ទីរពិសោធន៍​នឹង​ស្វែងរក​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ដូចខាងក្រោម​នេះ ពី​គំរូ​ទឹកកាម​ដែលមាន​សុខភាព​ល្អ ៖
                បរិមាណ ២ ទៅ ៥ មី​លី​លីត្រ ( កន្លះ ទៅ ១​ស្លាបព្រា​កាហ្វេ​)
                ចំនួន មាន​ច្រើន​ជាង ២០​លាន​ស្ពែម នៅក្នុង​ទឹកកាម ១​មី​លី​លីត្រ​
                ការ​ធ្វើ​ចលនា ច្រើន​ជាង​មួយ​ភាគពីរ នៃ​ស្ពែម​ទាំងអស់​អាច​ធ្វើ​ចលនា​បាន​
                ភាពប្រក្រតី ច្រើន​ជាង​មួយ​ភាគបី នៃ​ស្ពែម​ទាំងអស់​មានស​ភាពប្រក្រតី​
                 កោសិកា​ឈាមស  មាន​តិច​ជាង ១​លាន នៅក្នុង​ទឹកកាម ១​មី​លី​លីត្រ ៕

Free Download

App Store Google play