ខ្ញុំ​មាន​សម្រើប​ផ្លូវភេទ​នៅ​ពេល​មក​រដូវ​។ តើ​ខ្ញុំ​អាច​រួម​ភេទ​បាន​ទេ​?

មធ្យោបាយ​តែ​មួយគត់​ដើម្បី​អោយប្រាក​ថា​តើ​អារម្មណ៍​របស់​ខាង​ប្រុស​យ៉ាងម៉េច​នោះ​គឺ​ត្រូវតែ​សួរ​គេ​ត្រង់ៗ​តែម្តង​។ ប្រសិនបើ​គាត់​ចង់​រួមភេទ​នោះ ចូរ​ប្រើ​ក្បាច់​មនុស្ស​ប្រុស​នៅ​ពី​លើ​មនុស្ស​ស្រី​ទៅ ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ផា​ទ្រី​ស្យា ថេ​ឡឺ (Patricia Taylor, PhD) អ្នកនិពន្ធ​រឿង Expanded Orgasm: Soar TO Ecstasy at Your Lover’s Every Touch និយាយថា “​ការហូរ​ឈាមរដូវរ​បស់​អ្នក​ប្រហែលជា​មាន​សភាព​តិចៗ​ទេ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ដេក​ផ្ងា​”​។​

Free Download

App Store Google play