តើ​ជំងឺ​រលាក​សួត គឺជា​ជំងឺឆ្លង​មែនដែរ​ទេ​?

ចម្លើយ​នោះ​គឺថា ទេ​ជំងឺ​រលាក​សួត​ខ្លួន​វា គឺ​មិនមែន​ជា​ជំងឺឆ្លង​នោះទេ​។ ប៉ុន្តែ​ការបង្ក​រោគ ដែល​បណ្តាល អោយ​មាន​ជំងឺ​នេះ គឺ​អាច​នឹង ចម្លង​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់ ទៅ មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត​បាន​។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ អ្នក​មាន​ការបង្ក​រោគ ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ដកដង្ហើម ដែល​បាន​បណ្តាលមកពី ពពួក​សត្វល្អិត ដែល​មាន​ការចម្លង ហើយ​ការ ឆ្លង​នេះ អាច​ធ្វើអោយ​អ្នក​មាន ជំងឺ​រលាក​សួត​បាន នោះ​អ្នក​ដទៃ​ទៀត ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​អ្នក អាច​នឹង ទទួលបាន​នូវ ពពួក​មេរោគ​សត្វល្អិត ទាំង​នេះ​ពី​អ្នក​បាន ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា ក៏​ដោយ​វា មិនមែន​សុទ្ធ តែ​អាច​បង្ក​អោយ​អ្នក វិវត្ត​មាន​ជំងឺ​រលាក​សួត​បាន​ទាំងអស់​នោះ​ទេ ។​

Free Download

App Store Google play