តើ​នៅពេល​ណា​ដែល​ខ្ញុំ​គួរតែ ទទួល​យក​ភាព​សុំា​នៃ HPV នេះ ?

 ពេលវេលា​ដ៏​សាក​សម​បំផុត ក្នុង​ការទទួលយក​នូវ​វ៉ាក់សាំង HPV គឺ​នៅ​មុន​ពេល​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​រួម​ភេទ​។​ហេតុនេះហើយ ទើប​គេ​បាន​ធ្វើការ​ណែនាំ​ថា ក្មេងស្រី​គួរ​ទទួលយក​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ នៅ​ចន្លោះ​អាយុ​ពី ១១ទៅ ១២​ឆ្នាំ ទោះបីជា​ពួកគេ​អាច​នឹង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នេះ​បាន ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ជាង​នេះ​នៅ​អាយុ ៩​ឆ្នាំ​ក៏​ដោយ ។ ប្រសិន​​បើ​អ្នក​មាន​អាយុ ១៣​ឆ្នាំ ឬ ច្រើន​ជាង​នេះ រួច​អ្នក​នៅ​មិនទាន់​ទទួលយក​វ៉ាក់សាំង​នេះ​នៅឡើយ​ទេ អ្នក​នៅ​តែ​អាច​​ចាក់​វា​បាន រហូតដល់​អ្នក​មាន​អាយុ ២៦​ឆ្នាំ ។​

Free Download

App Store Google play