នរណាខ្លះប្រឈមនឹងការកើតជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន?

ជំងឺ​ពោះវៀន​ដុះ​ខ្នែង ឬ រលាក​ខ្នែងពោះវៀន គឺជា​ហេតុផល​ញឹកញាប់​បំផុត​ចំពោះ​ការវះកាត់​ពោះ​លើ​កុមារ​។ ប្រហែល​កុមារ​៤​នាក់​ក្នុងចំនោម​១.០០០​នាក់​ក្រោយ​អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​បាន​ ធ្វើការ​កាត់​ខ្នែងពោះវៀន​ចោល​។​
 
​ជំងឺ​រលាក​ខ្នែងពោះវៀន​កម្រ​កើត​លើ​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម​២​ឆ្នាំ​ ខ្លាំងណាស់ ហើយ​កើត​ភាគច្រើន​នៅ​ចន្លោះ​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ ទៅ​៣០​ឆ្នាំ​។ ជំងឺ​ពោះវៀន​ដុះ​ខ្នែង​គឺ​កើតមាន​ជា​ទូទៅ​លើ​មនុស្ស​ប្រុស​ច្រើនជាង​មនុស្ស​ ស្រី​៕

Free Download

App Store Google play