តើ​ខ្ញុំ​គួរផ្តល់ ទឹកដោះ​ម្តាយ ឬ ទឹកដោះគោ អោយ​កូន​ខ្ញុំ​អោយបាន​ច្រើន​ប៉ុណ្ណា​ដែរ​?

កម្រិត​បរិមាណ​នៃ ទឹកដោះ​ម្តាយ ឬ ទឹកដោះគោ ដែល​ទារក​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បៅ អាច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ ទៅតាម ពេល​នៃ​ការ​បំបៅ​ម្តងៗ និង ថ្ងៃ​នីមួយៗ​។ បរិមាណ​នៃ​ទឹកដោះគោ ដែល​ទារក​របស់​អ្នក​បៅ គឺ​នឹង អាស្រ័យ​ទៅតាម ទម្ងន់​ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​, តើ​ពួកគេ​មាន​ការរីកលូតលាស់​លឿន​ប៉ុណ្ណា និង ថា​តើ ពួកគេ មាន​សភាព​ឃ្លាន​ដល់​កម្រិត​ណា​ដែរ​? ទារក​របស់​អ្នក គួរ​ធ្វើការ​បៅ​ទឹកដោះ​ម្តាយ ឬ ទឹកដោះគោ អោយបាន ប្រហែលជា ២​លេខ​កន្លះ ( ៧៥​មី​លី​លីត្រ​) ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ សម្រាប់​រាល់​ទម្ងន់ គិត​ជា ៤៥៣, ៥​ក្រាម​នៃ​ទម្ងន់​ដងខ្លួន​របស់​ពួកគេ ៕

Free Download

App Store Google play