ហាត់យូហ្គាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

​ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដោយ​ការធ្វើ​យូ​ហ្គាក​ម្រិត​ខ្លាំងក្លា នឹង​មិន​ដុត​កាឡូរី​ច្រើន​ដូច​ទៅ​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ទៅ​នឹង​ការធ្វើ​លំ​ ហាត់ប្រាណ​នោះទេ​។ នេះ​បាន​និយាយថា យូ​ហ្គា​គឺជា​ការបន្ថែម​ដ៏​ល្អ​លើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ប្រចាំថ្ងៃ ហើយ​អត្ថប្រយោជន៍​គឺ​លើ​ពី​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ចំណាយ​។ យូ​ហ្គា​អាចធ្វើអោយ​អ្នក​រួសរាន់ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​អាច​ធ្វើអោយ​សាច់ដុំ​ឡើង​ធំ និង​សាច់ដុំ​ដុត​កាឡូរី​ច្រើន​ជាង​ខ្លាញ់​។ ដូចនេះ នៅពេល​ដែល​អ្នក​កំពុងតែ​រៀន​ក៏ដោយ​, សាច់ដុំ​យូ​ហ្គារប​ស់​អ្នក​នៅ​តែ​បន្ត​ការដុត​កាឡូរី​។​


​សូម​ ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដោយ​ការធ្វើ​យូ​ហ្គា​។ ប៉ុន្តែ​សូម​កុំ​បញ្ឈប់​ការរត់​អោយសោះ​។ កម្មវិធី​ល្អ​បំផុត​រួមមាន ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ និង​ការធ្វើអោយ​សាច់ដុំ​រឹងមាំ​ល្អ​៕

 

Free Download

App Store Google play