ទឹកដោះ​ម្តាយ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទារក​ឬទេ​?

​ខណៈពេល​ដែល​ស្ត្រី​ជាច្រើន​បាន​ផលិត​ទឹកដោះ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​កូន​របស់​ពួកគេ​, ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកដោះគោ​តិច​គឺ​ជា​ការព្រួយបារម្ភ​មួយ​សម្រាប់​ម្តាយ​ជាច្រើន​។​
 

​គេហទំព័រ womenshealth.gov បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​មួយចំនួន​ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកដោះ​៖
- នៅពេល​បំបៅ​ដោះកូន​, សូម​ធានា​ថា កូន​ស្ថិត​នៅក្នុង​ទីតាំង​ត្រឹមត្រូវ​លើ​ទ្រូង​ម្តាយ​
- បំបៅ​ដោះ​កូន​អោយបាន​ញឹកញាប់​, ទុក​អោយ​កូន​កំណត់​ថា​នៅពេល​ណា​ដែល​គាត់​ត្រូវការ​បៅ និង​ឈប់​
- អំឡុងពេល​នៃ​ការ​បំបៅ​ដោះកូន​, សូម​អោយ​បៅ​លើ​សុដន់​ទាំងសងខាង​។ ទុក​អោយ​កូន​របស់​អ្នក​បៅ​លើ​សុដន់​ម្ខាង​រហូត​ដល់​វា​ចេញ​តិច បន្ទាប់​មក​ប្តូរ​ទៅ​បៅ​នឹង​សុដន់​ម្ខាង​ទៀត​
- សូម​កុំ​អោយ​បៅ​ទឹកដោះ​កូន​កំប៉ុង​អោយសោះ​។ សូម​កុំ​អោយ​ញ៉ាំ​អាហារ​រឹង​រហូត​ដល់​ពួកគេ​មាន​អាយុ​៦​ខែ​៕​

Free Download

App Store Google play