ការលើកដុំដែកនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងឬ?

មាន​ការយល់ច្រលំ​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ការលើក​ដុំ​ដែក​។ ការ​ធ្វើ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​, ការលើក​ដុំ​ដែក​គឺជា​រឿង​មួយ​សំខាន់​នៃ​កម្មវិធី​លំ​ហាត់ប្រាណ​ចំពោះ​មនុស្ស ​គ្រប់​វ័យ ស្រប​ជាមួយនឹង​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដទៃទៀត​។ មុននឹង​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដោយ​ការលើក​ដុំ​ដែក​, សូម​ពិភាក្សា​ជាមួយនឹង​គ្រូពេទ្យ​ជាមុនសិន​។​


​កុមារ និង​មនុស្ស​វ័យ​ជំទង់​ដែល​នៅតែ​កំពុង​លូតលាស់ គួរតែ​ជៀសវាង​លើ​ក​របស់​ធ្ងន់ៗ ហើយ​គួរតែ​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​ជាពិសេស​នៅពេល​ដែល​ចាប់ផ្តើម​ចេញ​ក្រៅ​។ ក្នុង​កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​, គ្រូបង្វឹក​នឹង​បង្រៀន​បច្ចេកទេស​ល្អៗ និង​សុវត្ថិភាព​នានា ហើយ​នឹង​ដឹង​ថា​នៅពេលណា​ដែល​អ្នក​ដល់ពេលវិ​វត្ត​ក្នុង​ការលើក​របស់ធ្ងន់ៗ​។​

ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​ត្រូវ​លើក​ដុំដែក​នៅ​កន្លែងលើក​ដុំ​ដែក​ដើម្បី​ទទួល​ បាន​ប្រយោជន៍​ពី​វា​នោះ​ទេ​។ អ្នក​អាច​ប្រើ​នូវ​ដុំ​ដែក​ដែល​មាន​ទម្ងន់​ស្រាល ឬ​ដុំ​ដែក​ដែល​លើក​សម្រាប់​មាន​ទម្ងន់​លើ​ខ្លួន​របស់​អ្នក​អោយ​ស្រាល​។ ហើយ​សូម​កម្តៅ​សាច់ដុំ​មុន និង​ធ្វើអោយ​ខ្លួន​ត្រជាក់​ក្រោយ​ពី​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដើម្បី​ជៀសវាង​ គ្រោះថ្នាក់​៕

Free Download

App Store Google play